Komenda Miejska Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 28.05.2024, serwis aktualizowany: 17.04.2024 o godzinie: 08:08

Menu przedmiotowe

Strona główna

 

Komenda Miejska Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

tel. 47 851 25 55
fax: 47 851 22 44

katowice.policja.gov.pl
 

Informujemy, że jesteście Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z systemu stron w sieci informatycznej, na których zostają udostępnione informacje publiczne. Uwagi i sugestie związane z Biuletynem Informacji Publicznej KMP w Katowicach prosimy kierować do redakcji BIP.

 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji lub zgłaszając taką potrzebę na adres e-mail: komendant@katowice.ka.policja.gov.pl lub pod nr tel. 47 85 112 63


 

do góry